מבקשי מקלט בישראל

מבקשי מקלט בישראל

מאז שנת 2007, הגיע זרם גדול של פליטים מבקשי מקלט מארצות אפריקה אל ישראל. מרביתם היגרו לישראל דרך סיני שבמצרים. היקף מדאיג של הנשים הפליטות נאלצו לשרוד סחר בבני-אדם ועינויים (לרבות אלימות מינית) במהלך בריחתן דרך צפון-סודן ומחצי-האי סיני. מקרים אלו גרמו לנשים להריונות בלתי-רצויים, טראומה פיסית ומצוקה פסיכולוגית. חוויית הטראומה בדרך לישראל החמירה את קשייהם של מבקשי המקלט בישראל. במקרים שכללו סחר בבני-אדם, מבקשי המקלט אף שילמו במקרים רבים סכומי-עתק על-מנת להשתחרר.

 

בשל חוויות הגירה קשות אלה, מבקשות-מקלט רבות מוסיפות להתמודד עד היום עם קשיים פיסיים ופסיכולוגיים חמורים. לאחר הגעת מבקשי-המקלט לישראל, הם הוחזקו במתקני-מעצר בתנאי צפיפות יתר. בסופו של דבר, הם שוחררו והוסעו לדרום תל-אביב והושארו שם לדאוג לעצמם. כאנשים הנמצאים בשולי החברה הישראלית מבחינה פוליטית וכלכלית, הנגישות של מבקשי המפלט לשירותים בסיסיים כגון שירותי בריאות, דיור, חינוך, הכשרה מקצועית ותעסוקה היא מוגבלת מאוד עד אפסית. וכך, בדרום תל-אביב, החל מאבק ההישרדות שלה

 

כיום נמצאים בישראל מעל 30,000 מבקשי מקלט ממדינות אפריקה, מרביתם מאריתריאה וסודן, מדינות בעלות משטר דיקטטורי רצחני. מאז תחילת הגעתם לישראל ב-2007, מדיניות משרד הפנים כלפי מבקשי המפלט הפכה מגבילה יותר ויותר. ב-2012, הועבר הראשון מבין חמשת התיקונים בחוק למניעת הסתננות (חוק המגדיר כל הנכנס לטריטוריה ישראלית כ'מסתנן'). כתוצאה משינוי מדיניות זה, הוקמה גדר לאורך הגבול הישראלי- מצרי. במקביל פותחה מדיניות מגבילה שהובילה לאחזקתם של מבקשי-מקלט רבים לפרקי-זמן לא מוגדרים במתקני כליאה.

 

שני מתקני הכליאה המרכזיים שנפתחו עבור אוכלוסיה זו ונסגרו לאחר מכן בהוראת בית המשפט העליון ( בג''ץ) הם: 1. מתקן חולות, שנסגר במרץ 2018 לאחר 4 שנות פעילות וכליאת אלפי אנשים לתקופות משתנות; 2. מתקן סהרונים, אליו נשלחו מבקשי המקלט לשלושה חודשים בעת הגעתם לישראל. החל משנת 2012 מספר האנשים הנכנסים לישראל ירד לאדם אחד או שניים בשנה ולכן לא היה עוד צורך במתקן. תיקונים נוספים בחוק למניעת הסתננות ניסו להתיר את הגלייתם של מבקשי המקלט למדינות עולם-שלישי שכללו, כפי שפורסם, את רואנדה ואוגנדה. מדיניות זו מחייבת פניות חוזרות ונשנות של ארגוני זכויות-אדם לבתי-המשפט הישראלים.

 

יישום מדיניות זו השפיע, ומוסיף להשפיע עמוקות על חיי כל האנשים בקהילות אלה. מעמד זמני חל על כל תינוקות וילדי מבקשי המקלט, כולל אלו שנולדו בישראל. בעוד ההגנה הקבוצתית מאפשרת למבקשי מקלט להשאר בישראל עד שהתנאים במולדתם יהיו בטוחים לחזרה, מעמד זה אינו מאפשר להם לעבוד באופן רשמי ואינו מאפשר להם גישה לשירותי רווחה סוציאלית הניתנים לפליטים מוכרים, אזרחים ותושבי-קבע.

 

אמנם חלק ממבקשי-המקלט מצליחים לקבל הכנסה כלשהיא מעבודה לא-מדווחת, אך לרוב הכנסתם אינה מספיקה כדי לכסות את צרכי הקיום השוטף שלהם. כתוצאה מכך חיי רבים מהם הם מאבק יום-יומי. המאבק לשרוד קשה במיוחד עבור מבקשי-מקלט הסובלים ממוגבלויות פיסיות או מנטאליות, לאלו המטפלים בבני-משפחה עם צרכים מיוחדים, ולאמהות חד-הוריות.

 

בשל קשיי החיים בישראל, חוות נשים רבות אלימות על רקע מגדרי. אלימות זו כוללת תקיפה מינית על-ידי גברים מתוך קהילתן ומחוץ להן. נשים רבות מצאו עצמן ללא בן-זוג ומשפחה תומכת ונאלצות להתמודד לבד עם החיים בישראל.

כיום נמצאים בישראל מעל 30,000 מבקשי מקלט ממדינות אפריקה, מרביתם מאריתריאה וסודן, מדינות בעלות משטר דיקטטורי רצחני. מאז תחילת הגעתם לישראל ב-2007, מדיניות משרד הפנים כלפי מבקשי המפלט הפכה מגבילה יותר ויותר. ב-2012, הועבר הראשון מבין חמשת התיקונים בחוק למניעת הסתננות (חוק המגדיר כל הנכנס לטריטוריה ישראלית כ'מסתנן'). כתוצאה משינוי מדיניות זה, הוקמה גדר לאורך הגבול הישראלי- מצרי. במקביל פותחה מדיניות מגבילה שהובילה לאחזקתם של מבקשי-מקלט רבים לפרקי-זמן לא מוגדרים במתקני כליאה. שני מתקני הכליאה המרכזיים שנפתחו עבור אוכלוסיה זו ונסגרו לאחר מכן בהוראת בית המשפט העליון ( בג''ץ) הם: 1. מתקן חולות, שנסגר במרץ 2018 לאחר 4 שנות פעילות וכליאת אלפי אנשים לתקופות משתנות; 2. מתקן סהרונים, אליו נשלחו מבקשי המקלט לשלושה חודשים בעת הגעתם לישראל. החל משנת 2012 מספר האנשים הנכנסים לישראל ירד לאדם אחד או שניים בשנה ולכן לא היה עוד צורך במתקן. תיקונים נוספים בחוק למניעת הסתננות ניסו להתיר את הגלייתם של מבקשי המקלט למדינות עולם-שלישי שכללו, כפי שפורסם, את רואנדה ואוגנדה. מדיניות זו מחייבת פניות חוזרות ונשנות של ארגוני זכויות-אדם לבתי-המשפט הישראלים. יישום מדיניות זו השפיע, ומוסיף להשפיע עמוקות על חיי כל האנשים בקהילות אלה. מעמד זמני חל על כל תינוקות וילדי מבקשי המקלט, כולל אלו שנולדו בישראל. בעוד ההגנה הקבוצתית מאפשרת למבקשי מקלט להשאר בישראל עד שהתנאים במולדתם יהיו בטוחים לחזרה, מעמד זה אינו מאפשר להם לעבוד באופן רשמי ואינו מאפשר להם גישה לשירותי רווחה סוציאלית הניתנים לפליטים מוכרים, אזרחים ותושבי-קבע. אמנם חלק ממבקשי-המקלט מצליחים לקבל הכנסה כלשהיא מעבודה לא-מדווחת, אך לרוב הכנסתם אינה מספיקה כדי לכסות את צרכי הקיום השוטף שלהם. כתוצאה מכך חיי רבים מהם הם מאבק יום-יומי. המאבק לשרוד קשה במיוחד עבור מבקשי-מקלט הסובלים ממוגבלויות פיסיות או מנטאליות, לאלו המטפלים בבני-משפחה עם צרכים מיוחדים, ולאמהות חד-הוריות. בשל קשיי החיים בישראל, חוות נשים רבות אלימות על רקע מגדרי. אלימות זו כוללת תקיפה מינית על-ידי גברים מתוך קהילתן ומחוץ להן. נשים רבות מצאו עצמן ללא בן-זוג ומשפחה תומכת ונאלצות להתמודד לבד עם החיים בישראל.

כיום נמצאים בישראל מעל 30,000 מבקשי מקלט ממדינות אפריקה, מרביתם מאריתריאה וסודן, מדינות בעלות משטר דיקטטורי רצחני. מאז תחילת הגעתם לישראל ב-2007, מדיניות משרד הפנים כלפי מבקשי המפלט הפכה מגבילה יותר ויותר. ב-2012, הועבר הראשון מבין חמשת התיקונים בחוק למניעת הסתננות (חוק המגדיר כל הנכנס לטריטוריה ישראלית כ'מסתנן'). כתוצאה משינוי מדיניות זה, הוקמה גדר לאורך הגבול הישראלי- מצרי. במקביל פותחה מדיניות מגבילה שהובילה לאחזקתם של מבקשי-מקלט רבים לפרקי-זמן לא מוגדרים במתקני כליאה.

שני מתקני הכליאה המרכזיים שנפתחו עבור אוכלוסיה זו ונסגרו לאחר מכן בהוראת בית המשפט העליון ( בג''ץ) הם: 1. מתקן חולות, שנסגר במרץ 2018 לאחר 4 שנות פעילות וכליאת אלפי אנשים לתקופות משתנות; 2. מתקן סהרונים, אליו נשלחו מבקשי המקלט לשלושה חודשים בעת הגעתם לישראל. החל משנת 2012 מספר האנשים הנכנסים לישראל ירד לאדם אחד או שניים בשנה ולכן לא היה עוד צורך במתקן. תיקונים נוספים בחוק למניעת הסתננות ניסו להתיר את הגלייתם של מבקשי המקלט למדינות עולם-שלישי שכללו, כפי שפורסם, את רואנדה ואוגנדה. מדיניות זו מחייבת פניות חוזרות ונשנות של ארגוני זכויות-אדם לבתי-המשפט הישראלים.

יישום מדיניות זו השפיע, ומוסיף להשפיע עמוקות על חיי כל האנשים בקהילות אלה. מעמד זמני חל על כל תינוקות וילדי מבקשי המקלט, כולל אלו שנולדו בישראל. בעוד ההגנה הקבוצתית מאפשרת למבקשי מקלט להשאר בישראל עד שהתנאים במולדתם יהיו בטוחים לחזרה, מעמד זה אינו מאפשר להם לעבוד באופן רשמי ואינו מאפשר להם גישה לשירותי רווחה סוציאלית הניתנים לפליטים מוכרים, אזרחים ותושבי-קבע.

Rich text

אמנם חלק ממבקשי-המקלט מצליחים לקבל הכנסה כלשהיא מעבודה לא-מדווחת, אך לרוב הכנסתם אינה מספיקה כדי לכסות את צרכי הקיום השוטף שלהם. כתוצאה מכך חיי רבים מהם הם מאבק יום-יומי. המאבק לשרוד קשה במיוחד עבור מבקשי-מקלט הסובלים ממוגבלויות פיסיות או מנטאליות, לאלו המטפלים בבני-משפחה עם צרכים מיוחדים, ולאמהות חד-הוריות.

בשל קשיי החיים בישראל, חוות נשים רבות אלימות על רקע מגדרי. אלימות זו כוללת תקיפה מינית על-ידי גברים מתוך קהילתן ומחוץ להן. נשים רבות מצאו עצמן ללא בן-זוג ומשפחה תומכת ונאלצות להתמודד לבד עם החיים בישראל