Welcome

האחות (נזירה) עזזת האבטז'י קידאנה - מייסדת שותפה ומנהלת קוצ'ינטה

האחות עזיזה היא ילידת אריתראה, אך כיום היא אזרחית בריטית וחברה במיסיון הנזירות קומבוני. מאז 2010 היא משמשת כמנהיגה רוחנית עבור קהילת מבקשי-המקלט בישראל, ומהווה עבורם דוברת, יועצת ומטפלת. היא התמקדה בעיקר בנושא השעבוד והניצול המיני בסיני ועינוי מבקשי המקלט. כהכרה בתרומתה למאבק בסחר בבני-אדם, הוענק לה בשנת 2012 אות "גיבורת תקופתנו הפועלת למיגור עבדות מודרנית" על-ידי משרד החוץ האמריקני