Welcome

סתיו כריים - מנהלת תפעול ומתנדבים/ות

סתיו היא בוגרת תואר ראשון בלימודי פוליטיקה-וממשל ולימודי אפריקה באוניברסיטת בן-גוריון. בחמש השנים האחרונות סתיו עובדת ומתנדבת עם אוכלוסיית מבקשי המקלט בארץ, כולל ניהול המרכז לפליטים בנגב, וניהול פרויקטים במרכז אפריקה ע"ש תמר גולן.

זו זכות גדולה עבורי לעבוד בקוצ'ינטה, מקום שמשלב בתוכו קהילת נשים תומכת, סביבה רב תרבותית, אומנות ויצירה.