מוצג בגלריה אקטיב 3x3 בתל אביב | אפריל 2021

6x6 תערוכה

גלריה אקטיבית 3x3 היא גלריה התומכת ומציגה אמנות ואמנים אקטיביסטיים.

שישה צלמים מובילים - מיכל חלבין, דפי חגי, חנה סהר, נעמה קליימן שחר, אלה ברק ורותם לבל, מצלמים דיוקנאות של שש מנשות קוצ'ינטה בבתיהן.

הצילומים הוצגו בגאווה רבה ברחוב אלנבי בתל אביב, הרחוב הראשי במרכז העיר.

הדיוקנאות מזמינים אותנו להתבונן בחייהן של נשות קוצ'ינטה בבתיהן, עם משפחותיהן ולהביא למודעות למצבן של נשים מבקשות מקלט בשבועות שלפני ואחרי יום האישה הבינלאומי.