יצירת קשר

סטודיו/כללי: 03-5324542

הזמנות: 053-5538857

יחסי ציבור/שיווק/אירועים: 

Events@kuchinate.com

ניהול/התנדבות:

volunteer@kuchinate.com

תרומות/פיתוח:

 Donation@kuchinate.com

אתם גם יכולים  לשלוח לנו דוא"ל לכתובת admin@kuchinate.com