צרו קשר

Welcome

סטודיו/כללי: 03-5324542

הזמנות: 053-5538857

אירועים ויחסי ציבור: 052-6388790 (רות גרון)

אופרצייה והתנדבות:

054-5531021 (סתיו כריים)

לתרומות:

053-7087769 (לינדזי טוסיג, ישראל)

או (312)544-0546 (לינדזי טוסיג, ארה׳׳ב)

אפשר גם לשלוח אליינו מיילadmin@kuchinate.com

צרו קשר