מוזיאון תל אביב לאמנות | 25 בדצמבר, 2018 - 18 במאי, 2019

קיבוץ בוכנוולד

במרכז התערוכה פרויקט חדש שנעשה בשיתוף האמנים דב אור-נר, גיל יפמן וקולקטיב קוצ'ינטה. התערוכה חוזרת לפרק בהיסטוריה זמן קצר לאחר מלחמת העולם השנייה, ועוסקת בשבר בין "שואה" ל"תחייה". זה מעלה טראומות קולקטיביות כמו גם הצעות לריפוי שלהן. דרך מוטיב הטבע התרבותי נוצר אתר מדומיין, פנטסטי, קווירי, מיסטי: זהו קיבוץ בוכנוולד.

קוצ'ינטה עבדו עם 250 מתנדבים שעזרו ליצור "גדר חיה".

התערוכה והקטלוג התאפשרו הודות לקרן ברוס ורות רפפורט; הסרטון קיבוץ בוכנוולד נעשה בסיוע קרן משפחת אוסטרובסקי; המיצב Hedgegrow נעשה בתמיכת קרן מלכה, ניו יורק.