לינה אוטום ג'ק אגולון - מנהלת סטודיו

לינה נשואה ואם לארבעה ילדים. היא בעלת כשרון אמנותי מובהק. בקוצ'ינטה היא סורגת שטיחים וסלים ואחראית לפיתוח מוצרים חדשים, וכן לעיצוב וארגון החנות.

 

"חייתי בישראל מעל 10 שנים. אני גרה בשדרות הר-ציון בדירת שני חדרים. ארבעת ילדי ישנים בחדר אחד, אני גרה בחדר המגורים ובעלי במרפסת. הגעתי לקוצ'ינטה ב-2013 ולא יכולתי לעבוד משום שלאחר הכרזת העצמאות של דרום-סודן ב-2011, החליטה ישראל לכפות על הסודנים לחזור לארצם. מאחר ובתי נזקקה לניתוח דנטלי וכבר נקבע תור לניתוח, קיבלתי אישור מיוחד ממשרד הפנים. מעולם לא יצאתי מהדירה בלי האישור ולכן הצלחתי לחמוק מהגירוש. בעלי והילדים הסתתרו בדירה ובעלי יצא לעבוד רק בלילה. חברי שאולצו לחזור לסודן נמצאים כיום במחנות פליטים באוגנדה ובמצרים עם ילדיהם"