Welcome

מיכל זימרי - מנהלת שירותי תמיכה פסיכו-סוציאליים

מיכל היא עובדת סוציאלית ומטפלת משפחתית. היא בעלת תואר ראשון בחינוך חרשים ותואר שני בייעוץ חינוכי. למיכל שנים רבות של ניסיון בייעוץ להורים, מחנכים, עו"סים ומטפלים. מאז 2009 היא עובדת ומתנדבת עם מבקשי מקלט, כולל ניהול מקלט לאמהות וילדים, הקמה וניהול של מועדון חינוכי-טיפולי לילדים, וטיפול במשפחות פליטים הזקוקות לסיוע חינוכי וסוציאלי