Design Museum Holon, December 11, 2019 - May 09, 2020

State of Extremes

בפברואר 2018 שיתפה קוצ"ינטה פעולה עם מיה שון ליצירת מיצב ציבורי ברוטשילד 10 בתל אביב. ניתן לזהות את ציורי הקיר הפסיפס הצבעוניים והתוססים של מיה במגוון מקומות ישראליים. מטרת העבודה הייתה להעלות את המודעות לנושאים העומדים בפני מבקשי המקלט בישראל כיום. האמנים שחזרו ומצאו חומרים ליצירת מסר בפסיפס, לעורר את הקהילה הישראלית בשיחה ולהפוך את החברים הבלתי נראים של החברה לגלויים. בסגנון קוצ'ינטי אמיתי, נוצר משהו יפה כדי לעשות משהו חזק - במקרה הזה, להזכיר לציבור הישראלי את ההיסטוריה הקולקטיבית שלהם.