סתיו כריים - מנהלת כספים

לסתיו תואר ראשון במדעי המדינה ולימודי אפריקה מאוניברסיטת בן גוריון. בחמש השנים האחרונות סתיו עובדת ומתנדבת בקהילת מבקשי המקלט בישראל, לרבות ניהלה את המרכז לפליטים בנגב וכן את מנהלת הפרויקטים של מרכז אפריקה תמר גולן.

"עבורי, זו זכות גדולה לעבוד בקוצ"ינטה, מקום המשלב קהילה תומכת, סביבה רב-תרבותית, אמנות ויצירתיות לנשים מבקשות מקלט".