Welcome

טיגיסט (טיטי) קופלו - מנהלת קשרי קהילה

טיטי הגיעה לישראל ב 2010 מאריתריאה עם הילד הבכור שלה שהיה אז בן שלוש, בעלה חיכה להם בישראל. מאז נולדו להם עוד 3 ילדים

לפני קוצ'ינטה היא עבדה בניקיון, מאז מגפת הקרונה נסגרו רבים ממקומות העבודה למבקשי מקלט והיא הצטרפה לקוצ'ינטה כמנהלת חנות. באריתריאה עבדה בחנות, זה משמח אתה לחזור לעבוד בעבודה שהיא אוהבת

החלום שלה לעזוב את ישראל למדינה שתיתן לילדים שלה עתיד ויכולת למצוא השכלה ופרנסה טובה. באריתראה בעלה עבד כמורה אבל כאן הוא רק יכול לעבוד כמנקה. היא מתפללת שלילדים שלה יהיה עתיד אחר משלהם